DHI Saç Ekimi - RotaryClinic

DHI Saç Ekimi

Dhi saç ekimi

Adını operasyonun çalışma şeklinden alan DHI (Direct Hair Implantation) tekniği, FUE yöntemi ile donör bölgeden alınan greftlerin, ekim yapılacak alanlara kanal açılmadan özel kalemler yardımı ile ekilmesi işlemidir. İşlem sırasında kanal açılmadığı için kanama oranı klasik tekniğe göre daha azdır. FUE yönteminin gelişmiş bir tekniği olarak bilinen DHI operasyonunda hastanın saç ekimi sırasında geçirdiği süre değişmezken, iyileşme süresi daha hızlı olmaktadır. Bu işlemin genel amacı, çok hassas greftlerle temas sayısını azaltmak ve ekilen saçların kalitesini artırmaktır. Ayrıca DHI tekniği ile daha sık ekim yapılabildiği için operasyon sonucunda daha yoğun bir saç görünümü elde edilir. DHI işlemi sırasında diğer saçlara herhangi bir zarar verilmediği için dökülmesini tamamlamamış ya da azalmakta olan saçlara rahatlıkla uygulanır. Son olarak hastaya herhangi bir kesi yapılmadığı için nakil sonrası hastanın mümkün olan en kısa sürede günlük hayatına dönmesi işlemin temel amaçları arasındadır.

DHI Tekniğinin Uygulanması Sırasında Hangi Aşamalardan Geçilir?

Öncelikle tüm saç ekimi operasyonlarında olduğu gibi DHI tekniği sırasında da hastanın greftlerinin alınacağı bölgeye ve ekim yapılacak alana lokal anestezi uygulanır. Anestezi sonrası klasik teknikte olduğu gibi DHI tekniğinde de greftler bir mikro motor yardımıyla donör bölgeden tek tek alınır. Bu greftler, greftlerin kalınlığı ile orantılı olan 0,6 mm – 1,2 mm’lik kalemler halinde tek tek yerleştirilir ve ihtiyaç duyulan yerlere ekilir. Bu işlemin uzmanlar tarafından tavsiye edilmesinin temel nedeni, saç kökünün alındıktan sonra başka bir işleme gerek kalmadan hızlı bir şekilde transfer edilmesine olanak sağlamasıdır.

DHI Tekniğinin Avantajları Nelerdir?

  • Klasik tekniğe kıyasla daha sık ekim yapılabilir.
  • Nakil yapılacak bölgede herhangi bir kesi olmayacağı için daha hızlı bir iyileşme gerçekleşir.
  • Ekilecek köklerle temas azalacağından daha sağlıklı bir sonuç elde edilecektir.
  • Klasik tekniğe göre daha az kanama olacağından komplikasyon oranı daha düşüktür.
  • Transplantasyon mevcut saça zarar vermeden yapılabilir.
  • Saçı kesmeden ekim yapılmasını sağlar.

DHI Tekniğinin Dezavantajları Nelerdir?

İşlem süresi klasik tekniğe göre biraz daha yavaştır.

[clicksus-faqpage]