DHİ Saç Ekimi - RotaryClinic

DHİ Saç Ekimi

Dhi saç ekimi

Adını operasyonun işleyiş biçiminden alan DHI (Direct Hair Implantation) tekniği , donör bölgeden FUE yöntemi ile alınan gratlerin, ekim yapılacak bölgelere kanal açmadan özel kalemler yardımı ile ekilmesi işlemidir. İşlem sırasında kanal açılmadığı için kanama oranı da klasik tekniğe oranla daha azdır. FUE yönteminin bir ileri tekniği olarak bilinen DHI işleminde, hastanın saç ekimi sırasında geçirdiği zaman değişmez iken, iyileşme süresi daha hızlı olmaktadır. Bu işlemin genel amacı, çok narin olan graftler ile temas sayısını azaltıp ekilen saç kalitesini artırmaktır. Bunun yanı sıra DHI tekniği ile daha sık bir ekim yapılabileceği için, operasyon sonucunda daha yoğun saç görünümü elde edilir. DHI işlemi sırasında diğer saçlara herhangi bir zarar verilmediği için saç dökülmesi tamamlanmamış veya azalmakta olan saçlara rahatlıkla uygulanmaktadır. Son olarak hastaya herhangi bir kesi yapılmadığı için ekim işlemi sonrası hastanın en hızlı şekilde günlük hayata dönmesi işlemin temel amaçları arasında yer almaktadır.

DHI Tekniğinin Uygulanması Sırasında Hangi Aşamalardan Geçilir?

İlk olarak tüm saç ekim operasyonlarında olduğu gibi DHI tekniği sırasında da hastanın graftlerinin alınacağı bölgeye ve ekim yapılacak bölgeye lokal anestezi yapılır. Anestezi sonrası klasik teknikte olduğu gibi DHI tekniğinde de, graftler donör bölgeden micro-motor yardımı ile tek tek alınır. Alınan bu graftler, graftlerin kalınlığı ile orantılı olan 0.6 mm – 1.2 mm arasındaki kalemlere tek tek yerleştirilir ve ihtiyaç olan yerlere ekilir. Bu işlemin uzmanlar tarafından tavsiye edilmesinin temel sebebi kıl kökünün alındıktan sonra başka bir işlem yapılmadan hızlıca transfer edilmesine imkan sağlamasıdır.

DHI Tekniğinin Avantajları Nelerdir?

  • Klasik tekniğe oranla daha sık bir ekim yapılabilir
  • Ekim yapılacak bölgeye kesi yapılmayacağı için daha hızlı bir iyileşme gerçekleşir
  • Ekilecek köklere temas azalacağı için, daha sağlıklı bir sonuç ortaya çıkar
  • Klasik tekniğe oranla daha az kanama olacağı için komplikasyon oranı daha azdır
  • Var olan saçlara zarar vermeden ekim yapılabilir
  • Saçları kesmeden ekim yapmaya olanak sağlar.

DHI Tekniğinin Dezavantajları Nelerdir?

  • Operasyon süresi, klasik tekniğe oranla bir miktar daha yavaştır.
Geri
WhatsApp
E-posta