Koronavirüs Hakkında Bilmeniz Gerekenler - RotaryClinic

Koronavirüs Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Koronavirüs Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Koronavirüs Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Koronavirüs Nedir?

Koronavirüs insanlar arasında hastalık yapabilen, bazı hayvan türlerinde tespit edilebilen geniş bir virüs ailesidir. Virüsler sadece canlı organizmalarda yaşayabilen ve çoğalabilen, kendi kendine çoğalamayan (başka bir hücrenin içinde çoğalan) protein parçalarıdır. Bu sebeple uzun yıllar canlı olarak kabul edilmemişlerdir. Virüsler dışındaki diğer canlı hücreleri genetik materyal olarak hem RNA hem de DNA taşıdıkları halde, virüsler ikisinden sadece birini taşırlar. Bu sebeple virüsler RNA ve DNA virüsleri olmak üzere 2 ana gruba ayrılırlar.

İlk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) nefes darlığı, öksürük ve ateş ile kendini göstermektedir. Koronavirüs bir canlı türünden diğerine kolaylıkla bulaşabilir ve değişim gösterebilir. Bu sebeple virüsün neden olduğu hastalık daha ağır seyretmek ile birlikte, solunum güçlüğü ve zatürreye yol açıp ölüme sebebiyet verebilmektedir.

Koronavirüs Belirtileri Nelerdir?

Belirtisiz olgular olabileceği gibi, aniden başlayan yüksek ateş (39 derece) öksürük ve nefes darlığı ile kendini gösterebilmektedir. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Koronavirüs Nasıl Bulaşır?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek oldukça risklidir.

Koronavirüs’ten Korunma Yolları Nelerdir?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar:

  • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
  • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
  • Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
  • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.
  • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
  • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
  • Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
  • Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
  • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.

Koronavirüs Tanısı Nasıl Konulur?

Günümüzde toplumun aklında bulunan ana endişelerden bir tanesi özellikle uzun bir süre boyunca COVID-19 önlemleri alınmasına rağmen, hastalığın hala yayılmasıdır. Bu yaygın hastalık durumunda enfekte kişilerle temas kuran veya hastalığın belirtilerini gösteren kişiler sağlık kuruluşlarında hastalığa yönelik tetkikler yaptırarak hasta olup olmadıklarını öğrenebilmektedir. Bunun için bir kaç farklı COVID-19 testi bulunmaktadır. COVID-19 testleri, bireylerin koronavirüs hastalığına yol açan virüs olan SARS-CoV-2 ile anlık olarak veya geçmişte enfekte olup olmadığını belirlemek için yapılır. Bu sayede hasta bireylerin saptanması ve geçici bir süre için çeşitli önlemler alınarak hastalığı yaymalarına engel olmalarına yardımcı olunması mümkün olur.

Ağrısız ve acısız, hastalardan basit yöntemler ile örnekler alınır ve bu Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı sağlık kuruluşlarında, yine bakanlık tarafından onaylı laboratuvarlarda incelenir. Bu yöntemlerden biri PCR testidir. Diğer yöntem ise antikor testidir. PCR testinde hastadan burun ve geniz sürüntüsü alınırken antikor testinde hastadan kan alınır. Bu örneklerde Covid-19 ile ilgili detaylı incelemeler yapılır ve sonuçlanır.

PCR ve Antikor Testi Nedir?

Covid-19 tespitinde PCR testi mi Antikor testi mi?

PCR Testi

PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır. PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA’yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. Farklı hastalıklar için de kullanılan PCR, vücuttaki çok az sayıdaki mikrobu bile tespit edebilmektedir. PCR testine moleküler tanı testi de denebilmektedir. Test, vücutta virüsün varlığını, ayrıca vücudun enfeksiyona yanıt olarak ürettiği antikorları belirleyebilmektedir. PCR testi COVID-19 için bugün bilinen en güvenilir tanı testidir. Cerrahi bir operasyon ya da girişimsel bir işlem öncesi hem kendinizin hem de sağlık ekiplerinin güvenliği açısından PCR testi yaptırmalısınız.

Antikor Testi

Antikor testi kandaki antikorların varlığını tespit eder ve verilen bağışıklık tepkisini belirler, ancak doğrudan virüsün varlığını tespit etmez.

Vücudun bağışıklık sistemi virüs ile karşılaştığında buna bir tepki olarak immunglobulin adı verilen çeşitli moleküller üretir. Antikor tetkiklerinin prensibi, ilgili virüse spesifik immunglobulinlerin vücutta olup olmadığını tayin etmektir; bu bakımdan antikor tetkikleri dolaylı tetkikler olarak değerlendirilirler.

Bu testlerin en büyük özelliği, vücudun koronavirüse karşı bağışıklık yanıt verip vermediğini ölçmektir; immünglobulinlerin virüsle temasın ardından 4-7 gün içerisinde yükseldiği ve hastalık sonrasında da yüksek seyrettiği düşünüldüğünde, kişinin koronavirüs enfeksiyonunu geçirip geçirmediğini ve bağışıklığının bulunup bulunmadığını tayin etmek için kullanılan oldukça faydalı testlerdir.

PCR ve Antikor Testi Arasındaki Farklar Nelerdir?

PCR testinin amacı mümkün olan en kısa sürede pozitif vakayı yakalamak ve kişinin durumuna göre erken evrede tedaviye başlamaktır veya bu kişileri hızlı bir şekilde toplumdan izole etmektir. Örneklerde virüslerin varlığı, koronavirüs RNA’sını tespit eden RT-PCR ile doğrulanır. Bu test spesifiktir ve sadece SARS-CoV-2 virüsünün RNA’sını tespit etmek için tasarlanmıştır. Çok yeni veya aktif enfeksiyonları doğrulamak için kullanılır.
Birey hastalığı atlatmış olsa dahi antikorlar uzun bir süre kanda barınabilme özelliğine sahiptir ve antikor testlerinde pozitif çıkar. Bu sayede antikor testi ile kişilerin Covid-19 atlatıp atlatmadıkları tespit edilir. Antikor testi bireyin geçmişe yönelik rahatsızlığını gösterirken antijen testi ise bireyin şu anda bir rahatsızlığı olup olmadığını gösterir.